Na een intensieve campagne heeft Child First Foundation haar project Reading Buddies op maandag 23 september 2019 gelanceerd. Verschillende vrijwilligers hebben zich aangemeld om kinderen van Buena Vista te helpen bij het lezen. De vrijwilligers besteden minimaal één uurtje per maand aan dit project.

Het project vindt plaats bij de After School Academy van Child First Foundation en het Nechi Pieters College in Buena Vista. De leerlingen van de After School Academy ontvangen elke middag een naschools lesprogramma dat op een holistische wijze les aansluit op de specifieke behoeften van de leerlingen. De primaire leergebieden zijn vrijwilligerswerk, sociale en emotionele vaardigheden, engels, sport en expressieve vakken als handenarbeid en drama. Naast deze leergebieden doen leerlingen mee aan verschillende trainingen en projecten waaronder het Reading Buddy project. 

Veel kinderen in Buena Vista hebben op het gebied van lezen een grote achterstand vergeleken met hun leeftijdsgenootjes in de andere delen van het eiland en van het Koninkrijk. Bovendien kunnen velen op het gebied van lezen niet genieten van ondersteunende ouders. Een aantal ouders begrijpt de taal niet en een verrassend groot aantal ouders is analfabeet. 

Met het Reading Buddy project streeft Child First Foundation ernaar om het leesplezier te stimuleren en om de taal- en leesontwikkeling bij kinderen te verbeteren. Door te lezen ontdekt het kind meerdere kanten van een verhaal en leert zich in te leven in de emoties van personages. Dit heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen. Child First Foundation streeft er immers naar om ook met dit project burgers te creëren die een indachtig, levensdoel bewust, productief, gelukkig en betekenisvol leven leiden. 

Child First Foundation, die primair het belang vaneen actief betrokken vader in het leven van een kind inziet en stimuleert, nodigt eenieder uit om zich aan te melden om zodoende bij te dragen aan de leesontwikkeling van kinderen. Vooral bedrijven worden hartelijk aangemoedigd om dit programma te steunen door het mogelijk te maken voor hun medewerkers om als vrijwilliger deel te nemen. 

Om je als Reading Buddy aan te melden of voor meer informatie kan de FB-pagina van Child First Foundation worden bezocht en gebeld worden naar +5999 737 7212. Ook kan een e-mail verstuurd worden naar                       info@childfirst-foundation.com